Uddannelse

Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Akademiet for Psykoterapi – de 2 første år gennemført på Institut for Psykoterapi.

Uddannelsen er evalueret efter de ministerielle retningslinjer – det vil sige en kvalitetsgodkendt uddannelse. At være eksamineret psykoterapeut fra en kvalitetsgodkendt psykoterapiuddannelse indbærer, at terapeuten har gennemført et 4-årigt uddannelsesforløb afsluttet med en mundtlig/skriftlig eksamen. Uddannelsesforløbet svarer til 800 timers uddannelse - herunder mindst 250 timer teori, 150 timer egenterapi, 200 timer færdighedstræning og 200 timer supervision. Fokus i min uddannelse har været på henholdsvis emotionsfokuseret terapi og organisk psykoterapi. 

Jeg har derudover en 2-årig organisationspsykologisk uddannelse fra OPU (Organisations Psykologisk Uddannelse) samt en række coachinguddannelser.

Erfaring

Jeg har mere end 15 års erfaring med medarbejder- og lederudvikling herunder coaching og samtaleforløb som HR-chef i forskellige internationale virksomheder.

Jeg har gennemført adskillige kurser i Gestaltterapi samt familieterapi og gennemfører løbende egenterapi og supervision.

Derudover har jeg erfaring med krisehåndtering og kriseterapi, samt samtaleforløb med unge med forskellige problematikker.

Jeg har ligeledes erfaring med at arbejde med soldater og veteraner med forskellige sociale, fysiske eller psykologiske problemstillinger – herunder PTSD. Jeg laver frivilligt arbejde i Støt Soldater og Pårørende.

Jeg er gift og har to voksne børn.