Hvad enten der er tale om terapi, coaching eller udviklingssamtaler, aftaler vi et kortere eller længere samtaleforløb, hvor vi regelmæssigt mødes og arbejder med de problemstillinger, du ønsker og er klar til. Du sætter med andre ord dagsordenen.

Terapi tager udgangspunkt i, hvordan du har det, hvad du gør, hvad du tænker om det, du gør samt hvad du føler. Via terapien støttes den enkelte i sin naturlige udviklingsproces. Terapien hjælper dig til øget selvindsigt og øget forståelse således, at du bedre føler dig i stand til at træffe valg og beslutninger.

Coaching handler om at få støtte, redskaber eller se muligheder for at nå dine mål, løse et dilemma eller skabe struktur og overblik.

Vi vælger den form, der passer til dig og din problemstilling. Uanset formen er målet at sætte dig bedre i stand til at reflektere over og håndtere din livssituation og finde dine indre ressourcer. Indre ressourcer kan blandt andet handle om evnen til at mærke sine grænser og behov.

Øget selvindsigt giver dig en øget valgfrihed og nye handlemuligheder. Dermed kan du blive i stand til at frigøre dig fra gamle mønstre. Det handler ikke om, at du skal lave om på dig selv, men om, at frigøre dig fra gamle mønstre. Det handler ikke om, at du skal lave om på dig selv, men om at forstå dig selv og dine omgivelser på en ny måde.

Jeg har naturligvis tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler.